#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Đứa con gái riêng của vợ kế mới tý tuổi mà đã đua đòi yêu đương lại còn thường xuyên nhậu nhẹt với đám bạn nhưng vì đều còn nhỏ nên cũng chỉ lấy trộm đò của bố mẹ mà mang đi nhậu với nhau. Trong một lần đang lần mò trong hầm rượu của bố dượng để lấy trộm vài chai rượu thì bố dượng bắt gặp, thấy đứa con gái nhỏ của vợ kế nói không nghe lời suốt ngày đua đòi rồi sớm muộn cũng lại vác bụng bầu về ăn vạ không thì cũng mang bệnh vào người nên bố dượng đã quyết cho đứa con một bài học đáng đời và có lẽ phải sợ đến xanh mắt khi nghĩ về cái cảm giác địt nhau

Diễn viên tham gia phim

N/A